SKYTECH.LT salonas Vilniuje

Visuomeniniai

SKYTECH.LT salonas Vilniuje 2015 m.

Pagrindinė užduotis rekonstruojant kompiuterine ir skaitmenine technika prekiaujančios UAB SKYTECH.LT parduotuvės erdves buvo funkciškai perprojektuoti pagrindines ir pagalbines patalpas bei sukurti prekybos salę ir internetinės savitarnos, prekių atsiėmimo, darbuotojų, sandėlio bei tualeto patalpas. Kadangi tai yra tęstinis projektas bendradarbiaujant su ta pačia įmone (2013 m. įgyvendintas šios įmonės biuro projektas), buvo išlaikyti tie patys projektavimo principai bei pasirinktas tas pats stilius: pagrindinėje prekybos salono erdvėje naudotos lekalios baldų ir elementų formos bei achromatinių juodos ir baltos spalvų dominavimas, jas pagyvinant įmonės firminės žalios spalvos akcentais. Siekiant sustiprinti futuristinę interjero stilistiką, pagrindiniams interjero elementams (įtempiamoms luboms, pastatomoms vitrinoms, recepcijos baldams ir kt.) parinktos geometrinės formos.

Pagrindinis bendros prekybos salės akcentas – penkios lekalių formų pastatomos vitrinos, kurios vizualiai sujungiamos raštu grindyse. Raštas išdėstytas lyg grandinėlė, kuri klientą nuveda link savitarnos terminalo, kur klientas gali pats peržiūrėti prekes ir jas užsisakyti. Atsižvelgiant į funkciją suprojektuotas apšvietimas yra trijų tipų – pagrindinis (apšviečiamos įtempiamos lubos), papildomas funkcinis (papildomai apšviečiamos tiek pastatomos vitrinos, tiek vitrinos nišose bei darbuotojų zona) ir akcentinis (paryškinami pagrindiniai interjero elementai).
Kompiuterinės ir skaitmeninės technikos naudotojams padovanojome futuristinę laiko kapsulę, nukeliančią žingsneliu į rytdieną.

Dizainas: Vaida Atkočaitytė-Dališanskienė

Akvilė Myško-Žvinienė

Fotografas: Leonas Garbačauskas


Computer Hardware and Digital Technologies Retail Store in Vilnius 2015

The interior spaces of this computer hardware and digital technologies retail store of UAB SKYTECH.LT were reconstructed with the aim of functionally redesigning the main and ancillary facilities and creating a showroom and areas for online self-service, receiving goods, staff, storage as well as toilet zone. This is a continuation of the project completed in cooperation with the same company (the office project for this company was implemented in 2013); therefore, not only the same design principles but also the homogeneous interior style were chosen: in the main commercial space, furniture and other interior elements of curved shape were used, the dominating achromatic black and white colors were enlivened by the company‘s branded green elements. In order to strengthen the futuristic style of the interior, geometric shapes were chosen for the main elements of the interior (stretched ceilings, showcases, reception furniture, etc.).

The focus of the commercial space is five curved shaped showcases which are visually connected with the pattern on the floor. The pattern is designed as a chain that leads customers to self-service terminals, where customer can search for goods and order them online. Taking into consideration the function, three types of illumination were designed, namely, the general illumination (used for stretched ceilings), additional functional illumination (used both for standing showcases and showcases in niches as well as in the staff area) and accent illumination (used for the key elements of the interior).
For computer and digital technology users we have created a futuristic time capsule that is a small step into tomorrow.

Design by Vaida Atkočaitytė,

Akvilė Myško-Žvinienė

Photographer: Leonas Garbačauskas